Adatkezelési nyilatkozat

2024. február 21.

Adatkezelési nyilatkozat

Kijelentem, hogy kifejezett és önkéntes hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a www.havervagy.hu honlapon történő regisztráció során a személyes adataimat, mint felhasználó adatait a honlap tulajdonosa, mint adatkezelő rögzítse, és a regisztrációt követően azokat kezelje, továbbá elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlapról rendszeres körlevelet és hírlevelet kapjak, amely az oldallal kapcsolatos információkat, értesítéseket, programokat egyéb hirdetéseket, és reklámokat is tartalmazhat.

Kijelentem, hogy megértettem és tudomásul vettem, hogy az adatkezelés magába foglalja az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely műveletet vagy a műveletek összességét, így például gyűjtését, felvételét, rögzítését, rendszerezését, tárolását, megváltoztatását, felhasználását, továbbítását, nyilvánosságra hozatalát, összehangolását vagy összekapcsolását, zárolását, törlését és megsemmisítését, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozását, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítését, és rögzítését.

Adatkezelési szabályzat

Kezelt adatok

Az adatkezelő a regisztráció és a további felhasználás során rendelkezésre bocsátott alábbi adatokat kezeli.

1. A regisztráció során a felhasználónak kötelezően meg kell adni a következő személyes adatokat:

 • Email
 • Jelszó
 • Nem
 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Születési dátum
 • Megye
 • Profilkép

2. A regisztráció és a későbbi felhasználás során a felhasználónak lehetősége van az alábbi személyes adatok megadására is:

 • Foglalkozás
 • Iskola
 • Lakcím
 • Hírlevél
 • további képek

3. A www.havervagy.hu honlap használata során az adatkezelő rögzíti a felhasználó IP címét, a honlap meglátogatásának kezdő és befejező időpontját, a böngésző és az operációs rendszer típusát. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz csak az adatkezelő fér hozzá.

Az adatkezelés célja

1. A regisztráció során kötelezően megadandó személyes adatok kezelése a felhasználók és jogosultságaik (a felhasználók részére nyitva álló programok) azonosításához szükséges.

2. Az önkéntesen megadott személyes adatok kezelése a felhasználók által építendő internetes közösség létrehozásához, a felhasználók egymás általi azonosításához szükséges.

3. Az adatkezelő által naplózott adatok kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál.

Az adatkezelés időtartama

1. A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és az adatok törléséig tart.

2. A felhasználó által önkéntesen megadott adatok kezelésére a felhasználó döntése szerinti időintervallumban kerül sor, az adatok megadásától, azok törléséig.

3. A naplózott adatokat a rendszer - az utolsó látogatás kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 14 napig tárolja.

4. Az adatok törlésére a felhasználó kérelmére vagy az adatkezelő által a felhasználási feltételekben rögzített esetben van mód.

5. A felhasználó hozzáférését vagy működését a szolgáltató átmenetileg korlátozhatja. A korlátozás nem jelenti az adatok törlését.

Adatok és regisztráció törlése

Az oldalon tárolt adatok törlését a felhasználók belépés után a személyes profiljukban található "profil törlése" gombbal kezdeményezhetik.
Amennyiben a felhasználó nem fér hozzá a fiókjához, úgy a törlésre vonatkozó igényét a [email protected] címre küldött üzenettel, vagy a https://www.havervagy.hu/contact oldalon található űrlap kitöltésével van lehetősége jelezni, mely kérések feldolgozását az oldal adminisztrátorai a beküldéstől számított 72 órán belül megkezdenek.

Adatbiztonság

Az adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén, védett, szerveren tárolja.

Az adatvédelmi nyilatkozat egyoldalú módosításának lehetősége

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó ráutaló magatartással elfogadja a hatályos módosított adatvédelmi nyilatkozatot. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket.

A kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról és az adatkezelés biztonságáról szóló tájékoztatást megértettem és tudomásul vettem.

Adatkezelő: Havervagy Kft.

Adatkezelés megnevezése: hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-129548/2017